Rozwiązania informatyczne

Znalezienie właściwego balansu pomiędzy funkcjonalnością, kosztami utrzymania, bezpieczeństwem oraz szybkością wdrażania zmian to największe wyzwanie stojące przed menadżerami odpowiedzialnymi za zarządzanie systemami informatycznymi. Wykorzystując doświadczenie naszych konsultantów zdobyte w realizacji projektów informatycznych w różnych branżach i projektach chcemy pomóc menadżerom odpowiedzialnym za IT w znalezieniu tego właściwego punktu równowagi w ich przedsiębiorstwie.

 

Przykład realizacji:

Dla naszego Klienta, agenta działającego w branży ubezpieczeniowej współtworzyliśmy projekt oraz doradzaliśmy we wdrożeniu systemu informatycznego do zarządzania polisami.

 

Przykład realizacji:

Dla naszego Klienta, firmy działającej w branży szkoleniowej stworzyliśmy projekt i skoordynowaliśmy wdrożenie systemu do szkoleń e-learningowych. System umożliwiał włączenie multimediów w proces szkoleniowy oraz rozwój produktowy naszego Klienta dzięki możliwości elastycznego dostosowania procesu szkoleniowego do potrzeb klienta korporacyjnego.