Analiza finansowa

Złożoność procesów biznesowych i ich krytyczny wpływ na wyniki finansowe przedsięwzięcia powodują, że do realizacji niektórych projektów standardowe zasoby w firmie są niewystarczające lub ich zaangażowanie w projekt byłoby nieefektywne. Komfort uzyskania odpowiedzi na nurtujące management pytania można osiągnąć angażując w projekt zewnętrznych specjalistów o kompetencjach dokładnie dopasowanych do specyfiki konkretnego zadania analitycznego.

 

Przykład realizacji:

Dla naszego Klienta – towarzystwa funduszy inwestycyjnych opracowaliśmy założenia pricingu certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusz sekuratyzyacyjny. Przygotowany przez nas materiał posłużył do podjęcia decyzji o uruchomieniu kolejnego funduszu.