Inżynieria finansowa

Zindywidualizowane podejście i kreatywne poszukiwanie rozwiązań otwierają standardowo niedostępne możliwości. Są projekty, przy których doświadczenie naszych konsultantów procentuje ujawnieniem się potencjału, który pierwotnie nie był dostrzeżony przez naszego Klienta. Tego typu projekty sprawiają nam największą satysfakcję.

           

Przykład realizacji:

Dla naszych Klientów, banku detalicznego oraz firmy windykacyjnej doradzaliśmy przy wspólnym projekcie, którego celem było wykorzystanie synergii pomiędzy bankiem i firmą windykacyjną w zakresie zarządzania portfelem wierzytelności przeterminowanych z udzielonych przez bank pożyczek. W ramach projektu opracowane zostały założenia produktu „Credit Default Option” który miał posłużyć jako wehikuł do efektywnego wykorzystania płynności banku do finansowania portfela wierzytelności przez spółkę windykacyjną.