Kontakt:

Tel.: 605 862 056
E-mail: biuro@profinact.pl

Siedziba:

Profinact Sp. z o.o.
ul. Morska 81-87 D/24
81-225 Gdynia


SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NR KRS: 0000294316
NIP: 5862207569
REGON: 220524626
KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 50 000,00 ZŁ