Modelowanie finansowe

 

Bez prawidłowego zaprognozowania wyniku i przepływów finansowych generowanych przez przedsięwzięcie gospodarcze nie jest możliwe uzyskanie jakiegokolwiek finansowania zewnętrznego. Dobrze opisujący rzeczywistość model finansowy jest także w stanie posłużyć do odpowiedzi na kluczowe pytania bez konieczności kosztownej nauki na błędach. Analiza scenariuszy wzajemnego oddziaływania naszego biznesu i otoczenia rynkowego jest niezbędną podstawą do wielu strategicznych decyzji.

 

Przykład realizacji:

Dla Klienta działającego w branży windykacyjnej zrealizowaliśmy kompleksowy model do analizy i prognozowania wpływów z portfeli wierzytelności nabywanych przez spółkę. Model uwzględniał wiele charakterystyk związanych z nabywanym portfelem, wykorzystywał zaawansowaną analizę wielomianową do określenia specyficznej spłacalności poszczególnych portfeli wierzytelności. Wdrożenie naszego modelu zmniejszyło ryzyko zakupu przez naszego Klienta portfela wierzytelności powyżej jego realnej wartości.