Raportowanie menadżerskie

Bieżąca informacja zarządcza dostarcza podstawowych i szczegółowych informacji o przebiegu wszystkich kluczowych procesów w przedsiębiorstwie. Nie istnieje zestaw informacji i wskaźników, których śledzenie gwarantuje podejmowanie optymalnych decyzji. Jednak wiele dobrze prosperujących organizacji wykształciło standard raportowania wewnętrznego, który pozwala na podejmowanie decyzji w warunkach możliwie najmniejszej niepewności. Dostęp do rzetelnych narzędzi raportowych istotnie zwiększa możliwości kontrolowanego zarządzania biznesem a procesy decyzyjne stają się mniej intuicyjne.

 

Przykład realizacji:

Klientowi działającemu w branży finansowej doradzaliśmy w projekcie konsolidacji i modyfikacji informacji zarządczej nakierowanym na właściwy dobór monitorowanych wskaźników i uzyskanie pełnej ich zgodności ze strategią rynkową Klienta. W kolejnym etapie projektu, w oparciu o zarekomendowane rozwiązanie Klient zmodyfikował kaskadowo wskaźniki i cele w całej organizacji, włączając w to systemy premiowania pracowników, doprowadzając do pełnej zgodności motywacji indywidualnych pracowników z celami strategicznymi Klienta.